Det er ikke uten et visst vemod at jeg nå skriver min siste lederartikkel til vårt magasin BOLYST. Jeg har i 17 år hatt den store gleden av å lede TBBL, som senere ble til BONORD, da vi gikk sammen med våre venner i Hammerfest og Harstad. Sammen har vi skapt et boligbyggelag som jeg tror og mener vil stå seg sterkt i årene som kommer.

I mine år som leder av selskapet, har verden endret seg betydelig, både i forhold til ­offentlige krav, men også forventningene fra våre kunder til de leveransene vi skal bidra med til dem. Strengere og større krav til økonomisk fundament hos oss som eiendomsutvikler og utbygger, er også en del av dette bildet. I så måte er det hyggelig å berette at BONORD i år leverte tidenes beste resultat. Dette kommer primært som følge av utsalg av tidligere utleieboliger, men også den underliggende driften er positiv. Da er det godt å vite at bolig­byggelaget aldri tar ut utbytte men at overskudd brukes til å bygge egen­kapital, som igjen investeres til medlemmenes beste. Inæringslivet snakker man ofte om å sette kapitalen i arbeid, og det gjør BONORD, gjennom å bygge for våre medlemmer og andre, utvikle nye dataløsninger, og levere gode fordeler til våre medlemmer. I 2018 passerte vi 1 million i bonus tilbake til våre medlemmer, og jeg vet det kommer nye og spennende avtaler fremover. Per i dag har vi i tillegg tre spennende prosjekter under oppføring i Harstad, hvor Seljestad boligpark er det siste som vi nå har lagt ut for salg med 24 enheter.

En annen god nyhet er at vårt store prosjekt, som vi har arbeidet med i mange år, Øvre Kroken, nå nærmer seg oppstart. Om alt går som ­planlagt, så håper vi å starte med terrengarbeid allerede i høst.

Noe av det aller første som vi da går i gang med er utbedringen av lysløypa. Vi ønsker også å være en pådriver på at denne både kobles på i sør og forlenges i nord. I tillegg ønsker vi å utfordre kommunen til en reell debatt om hvordan bedre senterfunksjonen i bydelen. Det både fortjener og trenger bydelen Kroken!

Når jeg nå skal gå over i pensjonistenes rekker er det med vissheten om at vi fremover vil markere oss spesielt innen utbygging. Mange ­spennende planer er på trappene og jeg er sikker på at BONORD vil sette sitt preg på alle byene vi er representert i. Vi skal fortsatt være den trygge og gode utvikleren av gode bomiljø, men også en aktør som setter det boligsosiale i fokus. Slik samfunnet nå har blitt, ser vi stadig flere grupper som faller utenfor virkemiddelapparatene. Her kan boligbyggelaget spille en rolle. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Delmål 11 omhandler bærekraftige samfunn og byer og skal «Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige». Sammen med våre samarbeidspartnere både lokalt, regionalt men ikke minst nasjonalt, kan BONORD spille en rolle. Allerede har vi spennende planer på gang knyttet til feltutbyggingen i Kroken i Tromsø, og jeg er sikker på at temaet bare blir mer og mer aktuelt fremover. Takk for den helt fantastiske reisen jeg har fått lov å være sammen med dere på siden 2002!

God sommer