Annonse

 

Aktuelt

Støtter de nye BONORD-tankene

Bonords tanker om å prioritere bærekraft og tiltak for å motvirke utenforskap, får helhjertet støtte fra Husbankens regiondirektør Merete Berg.

Tekst: BONORD

Del denne saken:

Merete Berg

 Husbankens regiondirektør Merete Berg ønsker gjerne å bidra med kompetanse, erfaring og nettverk for å bidra til bærekraftig og boligsosial utbygging.

– Satsning på boligsosial politikk, samfunnsansvar og bærekraft går rett i kjernen av det Husbanken driver med, og det samme gjør selvsagt tiltak for å motvirke utenforskap. Dette er dessuten i tråd med de nye retningslinjene Husbanken innfører fra årsskiftet, sier hun.

Samarbeid om modernisering

Husbankens historie strekker seg tilbake til 1946, og i et historisk perspektiv rager Husbanken blant de viktigste byggesteinene for utviklingen av det moderne Norge – både med tanke på gjenreisningen, boligutbyggingen og velferdsutviklingen, gjennom at en så stor del av Norges befolkning i dag eier sin egen bolig. I løpet av de siste generasjonene har likevel den konkrete rollen til Husbanken endret seg, og i dag er det de tradisjonelle bankene som yter finansiering til ordinær bygging av boliger.

– Noe av det viktigste vi i dag bidrar med, er «startlån», via kommunene, til dem som skal inn i boligmarkedet for første gang eller de som har langvarige boligfinansieringsproblemer og som trenger ekstra hjelp for å kunne skaffe seg en egnet bolig og å beholde denne. Vi driver ikke virksomheten vår i direkte konkurranse med bankene, påpeker regiondirektøren.

Dette betyr likevel ikke at ikke Husbanken samarbeider med borettslag – også i Nord-Norge.

«Vår erfaring er at de beste resultatene for å redusere utenforskap oppnås når flere aktører går sammen for å løse utfordringene»

Merete Berg

– Ett eksempel på et slikt samarbeid er at vi har bidratt med tilskudd til gjennomføringer av tilstandsvurderinger av ulike borettslag. Slike tilstandsvurderinger har vært et viktig grunnlag for sentrale moderniseringstiltak, enten dette har handlet om behov for universell utforming eller etterisolering, sier hun – og påberoper seg derfor på vegne av Husbanken en viss historikk innenfor de tankene BONORD nå ønsker å forsterke ytterligere, enten dette energiøkonomisering eller livsløpsstandard og dermed også styrket inkludering.

Annonse

 

Kompetanse og partnerskap

Den rene «økonomiske muskelkraften» er ikke den samme hos Husbanken i dag som for noen tiår siden. Rammene for det gamle og velkjente husbanklånet er langt mindre i dag enn tidligere, og regiondirektør Merete Berg forventer at disse rammene vil bli ytterligere redusert i årene fremover. Likevel mener hun Husbanken kan spille en viktig rolle som partner, når nå det overordnede målet handler om bærekraft, miljø, inkludering og å motvirke utenforskap.

– Over mange har vi utviklet kunnskap og erfaring, vi har utviklet modeller vi vet virker, og ikke minst har vi solide nettverk av partnere, forteller hun.

«Utenforskap» er i seg selv et omfattende tema som kan inkludere svært mange ulike grupper – på veldig ulike stadier i egne liv, enten dette handler om de aller eldste eller de yngste, eller det handler om alle former for minoriteter; rusmiddelavhengige, funksjonshemmede, psykisk syke, innvandrere – og så videre.

– Vår erfaring er at de beste resultatene for å redusere utenforskap oppnås når flere aktører går sammen for å løse utfordringene, og kommunene spiller ofte en avgjørende rolle. Det er kommunene som har best oversikt og som vet «hvor skoen trykker», og som i fellesskap med andre aktører kan utvikle gode løsninger som gir verdi for alle, mener hun.

 

Les om planene til BONORD:

https://bolystmagasinet.no/tenker-stort-vidt-og-nytt/

Del denne saken:

sex videos
redhead stepteen throated and fed with cum. https://www.xxnx.sex
website blonde teen in pov casting.