Annonse

Fag og forvaltning

Slik fungerer individuell nedbetaling av fellesgjeld

Tekst: Tine Strømsnes

illustrasjonsfoto

 Illustrasjonsfoto

Del denne saken:

Borettslag som er forvaltet av BONORD kan inngå avtale om å tilby sine andelseiere IN-ordning, individuell nedbetaling av fellesgjeld. Dette gjør at du som andelseier kan betale ned på din andel av fellesgjelden raskere, enten ved hel eller delvis nedbetaling.

Ved å betale ned på din andel av felles-gjelden vil de månedlige felleskostnadene du betaler, som gjelder renter og avdrag, reduseres tilsvarende nedbetalingen.

In er attraktivt

BONORD opplever at ved salg av andelsleiligheter i borettslag med IN-ordning så virker dette positivt for kjøpere, ettersom det er en ordning som gir større fleksibilitet og mulighet for å kunne påvirke mer i forhold til fellesgjelden.

Det vil lønne seg å nedbetale fellesgjeld så lenge den alternative renten man kan oppnå på et innskudd er lavere enn den renten man betaler på fellesgjelden, eller at man har mulighet til å låne penger til en lavere rente enn det boretts-laget har. Dette bør man gjerne diskutere med sin bankforbindelse.

Andelseiere som betaler inn vil motta en skriftlig bekreftelse på dette. Innbetalingen vil få sikkerhet på samme vilkår som borettslagets bank, det vil si at innbetalingen får sidestilt prioritet med banken. Merk at dersom man først har foretatt en nedbetaling kan ikke denne kreves tilbake.

Annonse

Slik går du fram

Dersom ditt borettslag har IN-ordning, kan du som andelseier foreta nedbetaling opptil to ganger per år (minimum kroner 100.000 pr gang) eller du kan innfri hele fellesgjelden under ett.

Innbetaling kan kun skje ved termin-forfall på borettslagets fellesgjeld og beløpet må være BONORD i hende senest 10 dager før lånets forfall.

Gjeldende frister for innbetaling er 10. mars, 10. juni, 10. september eller 10. desember. Ønsker du å vite mer om IN og de muligheter dette gir, så er det bare å ta kontakt med BONORD, eller få ditt bolig-selskap til å kontakte oss.

Del denne saken:

sex videos
redhead stepteen throated and fed with cum. https://www.xxnx.sex
website blonde teen in pov casting.