Annonse

Aktuelt

Ønsker å bygge grønn bydel i Kroken

BONORD har store planer for Kroken. Boligbyggelaget ønsker å bygge opp mot 800 boliger på oversiden av Malmveien. Med så grønt fotavtrykk som overhodet mulig.

Tekst: Oddny J. Johnsen

Del denne saken:

 Roy Jakobsen i BONORD Eiendomsutvikling og administrerende direktør Kurt Figenschau har mål om at det nye prosjektet i Kroken skal sette en ny miljøstandard både under bygging og i senere drift. (FOTO: Rune Stoltz Bertinussen).

BONORD har nylig hatt en entreprenør til å foreta prøvegraving der det skal bli ny lysløype i Kroken. Målet med det er å sjekke hva slags masse de kommer til å møte på, og hvilke sprengningsarbeider som eventuelt blir nødvendig for å tilrettelegge for at den nye lysløypa blir minst like attraktiv som den gamle.

‒ Vi har ikke ødelagt noe her? sier den nye administrerende direktøren bekymret i det gravemaskinsporene snor seg opp mellom et stort fuglekasseprosjekt de har klart å identifisere tilhører elever ved Skjelnan skole. Kurt Figenschau har stilt spørsmålet til kollega Roy Jakobsen som er ansvarlig for BONORD Eiendomsutvikling.

‒ Nei, vi har ikke trengt å fjerne en eneste fuglekasse. Vi har vært i kontakt med skolen, men fikk gjort det vi skulle uten å røre noe, beroliger han.

Grønt fotavtrykk

Figenschau er opptatt av å gjøre denne utbyggingen i samarbeid med alle involverte. Enten de nå eier fuglekasser, større boliger eller veinett og annen infrastruktur i Kroken. Tromsø kommune og Kroken bydelsråd er sentrale samarbeidspartnere når BONORD nå ønsker å synliggjøre alle sine kjerneverdier og all sin kompetanse på utvikling av fremtidens boligmiljø. Det betyr for eksempel at detaljprosjekteringen som pågår, svinger seg innom et nytt planinitiativ for hvordan den eksisterende tomta kan utnyttes enda bedre.

‒ Kommunen ønsker fortetting og vi ønsker derfor å legge til flere etasjer på de allerede planlagte boligblokkene. Dermed kan vi uten å øke fotavtrykket i terrenget, doble antallet boliger her, forklarer Figenschau.

«Kroken vil bli BONORDs eget laboratorium i hvordan utvikle fremtidens boliger. »

Kurt Figenschau, administrerende direktør i BONORD.

Samtidig ønsker BONORD å vise at de er en boligutbygger som kan løse mange utfordringer samtidig. Det betyr for eksempel at de har som mål å gjøre akkurat denne utbyggingen til en av de grønneste noensinne.

‒ Vi vil snakke med kommunen om hvordan vi med våre bygg kan bidra til å oppfylle kommunens klimamål. Det handler om alt fra hvordan vi planlegger logistikk til hva vi har av materialvalg. Vi ønsker oss for eksempel en byggeplass med null utslipp. Derfor vil vi stille krav til de entreprenørene som vi velger, om å bruke miljøvennlige løsninger som for eksempel elektriske gravemaskiner, forklarer Jakobsen.

Lysløypa først ut

‒ Vi begynner arbeidet vårt her med å lage ny lysløype, slik at den er ferdig før vi går i gang med øvrig byggearbeid, sier Figenschau. Den nye lysløypetraseen på 1,5 kilometer prosjekteres av Asplan Viak, og vil stå ferdig i løpet av 2020. Eksakt når de første boligene blir innflyttingsklare er ikke bestemt. Mye skal avklares før den tid. Kroken vil i praksis bli BONORDs eget laboratorium i hvordan utvikle fremtidens boliger. Det betyr at de vil hente inspirasjon og kompetanse der den finnes for å finne nye og smarte løsninger som beboerne i den fremtidige bydelen vil ha bruk for.

 – Målet vårt er at den nye lysløypa skal bli minst like attraktiv som den som brukes i dag, sier Roy Jakobsen og Kurt Figenschau. (FOTO: Rune Stoltz Bertinussen).

‒ Blant annet ser vi for oss å tilrettelegge for bildelingsløsninger, slik at ikke alle trenger å ha hver sin bil. Vi kan dermed bygge færre parkeringsplasser. Det vil gi rom for å tilrettelegge for flere sentertjenester som hele Kroken kan ha nytte av. Samtidig ønsker vi å velge alternative energiløsninger der det er mulig. For eksempel solcelleenergi.

‒ BONORD trenger ikke ha de samme kravene til profitt som andre private utbyggere. Vi ønsker å vise at vi kan tenke helhet og også bidra til en mer boligsosial tankegang. Vi gleder oss virkelig til å realisere dette prosjektet, sier Figenschau.

 Helt øverst i Kroken kommer en helt ny bydel som skal stå ferdig om noen få år. Bildet under viser den nye bydelen tegnet inn. (ILLUSTRASJON: Asplan Viak).

 

Del denne saken:

sex videos
redhead stepteen throated and fed with cum. https://www.xxnx.sex
website blonde teen in pov casting.