Fredriksen tiltrådte i NBBL 1. januar i år, og kommer fra stillingen som leder av politisk avdeling i Høyres stortingsgruppe. Han er også nestleder i Høyres stortingsgruppes sekretariat, og møter fast i partiets arbeidsutvalg. Han har tidligere erfaring som statssekretær i kulturdepartementet og som byråd for byutvikling i Oslo kommune.

– Å få jobbe med noe så viktig for folk som bolig, er en drømmeposisjon for meg. Boligbyggelagene og borettslagene gir trygge rammer for boliger. De har vært helt avgjørende for at de fleste i Norge eier sin egen bolig. Boligbyggelagene og borettslagene bidrar til en svært velholdt boligmasse og gode bomiljø. Jeg gleder meg til å jobbe for å fremme boligbyggelagenes interesser og til å delta i viktige diskusjoner, blant annet om hvordan boligbyggingen kan holde tritt med befolkningsveksten, sier Bård Folke Fredriksen.

NBBL er partipolitisk uavhengig og har som formål å samle boligbyggelagene i Norge og arbeide for deres felles interesser. Målet er at det føres en aktiv og bærekraftig bolig- og bygningspolitikk som sikrer boligbyggelagenes medlemmer rett til en god bolig og et godt bomiljø.

Gjennom ansettelsen skal organisasjonen styrke sitt team, både med tanke på politisk kompetanse og nettverk. NBBL har klare ambisjoner og målsettinger. Folke Fredriksens erfaring fra kommune og storting, vil bidra i arbeidet med å sikre boligbyggelagenes stemme både lokalt og nasjonalt for å sikre en god og bærekraftig boligpolitikk.