Annonse

Aktuelt

Nord-Norge kan ende som reiselivsvinner

Koronapandemien har lammet turistnæringen over hele verden. Direktør Trond Øverås i Nordnorsk reiseliv utelukker ikke at Nord-Norge til slutt kan ende som en global reiselivsvinner.

Tekst: Skjalg Andreassen

Del denne saken:

 Møt Trond Øverås i podkasten «ALLMØTE», der Øverås samtaler med BONORD-direktør Kurt Figenschau. Foto: Rune Stoltz Bertinussen.

Alle bransjer rammes tid om annen av kriser, men vi må helt tilbake til terroranslaget mot New York 11. september 2001 for å finne en like omfattende krise som den koronapandemien har skapt for reiselivet.

Etter terroren den gang ble reisevanene endret for alltid. Det samme vil skje nå.

– Akkurat nå har de fleste av oss som jobber i denne næringen har mer enn nok med å håndtere kortsiktige utfordringer. Men selv har jeg grunnleggende tro på denne næringen – også som fremtidsnæring, erklærer Trond Øverås i Nordnorsk reiseliv.

– Men hva kan vi forvente oss på lengre sikt?

– All erfaring tilsier at etterspørselen tar seg opp etter kriser – selv etter dype kriser som dette. Reaksjonsmønstrene under «nedstengningen» sier noe om hva som kommer til å bli etterspurt, og her kan Nord-Norge bli en fremtidig vinner – hvis vi er dyktig nok, sier han.

Hør episoden TROND ØVERÅS

Podkast, reiselivsvinner

 Møt Trond Øverås i samtale med BONORD-direktør Kurt Figenschau i podkasten ALLMØTE

Tre suksessfaktorer

Selv om virkeligheten vil nærme seg noe vi kan omtale som «normal», vil pandemien fortsatt prege verden. Bevisstheten om smittefare vil prege valgene hver enkelt tar, og da har Nord-Norge ifølge Øverås tre åpenbare fortrinn i en global konkurranse om turistene.

Fellesskap, men ikke folkemasser. Vi er sosiale vesener, vi søker fellesskap og vi søker opplevelser. Men vi vil være langt mer varsomme med å søke oss til store folkemasser enn vi var før pandemien traff oss. Dette taler til fordel for Nord-Norge, og det at vi har stor plass rundt oss.

«For å komme oss til en posisjon der Nord-Norge kan vinne på lang sikt, er vi avhengig av å håndtere den dype krisen på kort sikt. Vi som bor i Nord-Norge må hjelpe hverandre til å bruke de tilbudene som finnes lokalt og regionalt»

Trond Øverås

Godt organisert samfunn. Nord-Norge er for mange eksotisk og annerledes som reisemål, men Norge er et godt organisert samfunn med et velfungerende helsevesen – dersom noe skulle gå galt under reisen. Dette er et viktig fortrinn, når sikkerhet vektlegges enda sterkere enn før.

Hygiene, renhet og ekthet. Bevisstheten om god hygiene og høye hygienekrav står sterkere enn noen gang. Sammen med kravet til renhet og ekthet står Nord-Norge seg godt i en internasjonal konkurranse.

Tre usikkerhetsfaktorer

Akkurat som det finnes klare suksessfaktorer, er det tydelige usikkerhetsfaktorer – om hvorvidt Nord-Norge blir i stand til å gripe de mulighetene som kan by seg.

Konferansemarkedet. I løpet av perioden med karantener og «nedstengning» har mange av oss lært oss å jobbe på nye måter. Vi jobber fra hjemmekontor og vi bruker digitale verktøy i stedet for å reise på møter. Mange av disse vanene vil vi nok ta med oss videre, og dette vil få konsekvenser for omfanget av forretningsreiser. Jeg tror nok vi også i fremtiden vil ha behov for å møte hverandre, men arbeidsreisene vil kanskje få et nytt innhold enn tidligere. Og jeg er dessuten usikker på hvor sterkt Nord-Norge som reisemål vil bli rammet av denne endringen.

Flystrukturen. Den største og mest alvorlige usikkerhetsfaktoren består i flytrafikken, og at dette tilbudet opprettholdes. Vi er helt avhengig av flyruter til nordnorske byer, hvis ikke hjelper det nesten ikke hvor godt vi jobber med selve reiselivsproduktet.

Dugnadseffekten. For å komme oss til en posisjon der Nord-Norge kan vinne på lang sikt, er vi avhengig av å håndtere den dype krisen på kort sikt. Vi som bor i Nord-Norge må hjelpe hverandre til å bruke de tilbudene som finnes lokalt og regionalt, for det er denne innsatsen som avgjør hvorvidt det vil finnes aktører med et tilbud til utenlandske besøkende på lengre sikt. Jeg tror dessverre ikke vi kommer utenom konkurser. Målet vårt er å holde antallet konkurser på et så lavt nivå som mulig.

Les også: Korona-krisen har ført til en bevisstgjøring

Les også: Trenger et år med dugnad for reiselivet

Annonse

Del denne saken:

sex videos
redhead stepteen throated and fed with cum. https://www.xxnx.sex
website blonde teen in pov casting.