■ Hva har du i kaffekoppen?

– I dag er det kaffe, en sjelden gang te. Skjønt, nå i disse koronatider med Teams-møter, kan man jo strengt tatt ha hva som helst i koppen.

■ Hva ser du ut vinduet ditt akkurat nå?

– Fra Utsikten borettslag – hvor jeg bor, men ikke har styreverv – ser jeg nå naturskjønne Kroken og Tromsdalen. Fra langt i nord til helt i sør, sistnevnte med en morgenrøde som tyder på at sola igjen er på tur opp over horisonten. Den dagen det skjer blir det andre boller. Og så ser jeg et voksende industriområde ved sundet på østsiden av Tromsøya, den trafikkerte Tromsøbrua og deler av et bortimot nedstengt Tromsø sentrum.

■ Hvordan starter hverdagen normalt for deg? Er det rutiner du ikke klarer deg uten?

– Jeg klarer meg ikke uten kaffe og nyheter – alt helt papirløst – som start på dagen. Som B-menneske kan imidlertid starten variere fra fem til ti om morgenen avhengig av sene kvelds-/natteøkter. Siden 12. mars 2020 er dessuten slåbrok-sesongen utvidet – hver dag. Så her snakker vi nok heller om litt varierende rutiner enn at det er rutiner jeg ikke klarer meg uten.

■ Hva er godt naboskap?

– Godt naboskap er å akseptere at vi er forskjellige – innen rimelighetens grenser, det vil si at vi samtidig forholder oss til lover, vedtekter og ordensregler. Forskjellene kan bestå i at noen lager mer lyd (stemme eller lydanlegg), er mer opptatt av å snakke om naboen enn med denne – eller krever særbehandling fra borettslaget. I ytterste tilfelle kan det finnes en grense for hvor mye fargeklatt man kan være i et tettbebodd borettslag før man bør vurdere å flytte inn i enebolig på et avsidesliggende sted.

– Min erfaring er at godt naboskap utvikles gjennom at man snakker sammen og gjør ting sammen. Dessverre er dugnad i ferd med å gå av moten, noe som er synd da dette er en utmerket arena for å bli bedre kjent og bygge godt naboskap.

■ Hva setter du mest pris på ved nabolaget ditt?

– Som ekstern styreleder i Glimmervegen borettslag kjenner jeg nok ikke nabolaget så godt som de som bor der. Min opplevelse er likevel at det er masse positive andelseiere, et engasjert styre og mange spennende utfordringer i tiden som kommer. Som styreleder er det også betryggende å lede et borettslag hvor foregående styrer over tid har hatt visdom til å bygge opp likviditet slik at styret nå har økonomisk handlefrihet og slipper å jobbe med ryggen mot veggen og bruke masse tid på finansieringsutfordringer når det trengs kapital.

■ Hva ville du reklamert med for å rekruttere nye beboere inn i borettslaget ditt?

– Glimmervegen har en flott beliggenhet, både med tanke på utsikt og solforhold. Det er barnevennlig beliggende i blindveier med lite trafikk og med kort gangavstand til både skole, butikk og offentlig transport. Borettslaget består også av flere typer boliger – tre varianter av rekkehus, en av typene er mer å betrakte som en enebolig – så her er det mye å velge i. Til sist kan jo nevnes at borettslaget i 2022 vil fremstå som adskillig mer moderne etter at renovering er gjennomført.

■ Hva er det mest positive ved å være medlem av styret i et borettslag?

Det beste med å være med i et boligstyre er at en lærer nye ting hele tiden; det være seg om boligjuss, økonomistyring og håndtering av trivselen i nabolaget. Videre blir man kjent med mange nye mennesker og selvsagt ekstra godt kjent med styrekollegene. Sistnevnte kan også være en verdifull kilde til både erfaringer og kunnskap, samt mye kollegial humor og latter.

■ …og hva er det mest negative ved å være styremedlem?

– I de fleste borettslag og sameier er det slik at et fåtall – maksimum en håndfull – andelseiere tar opp mye av tiden styret kunne ha brukt til mer nyttige gjøremål. Noen av dem er bare nysgjerrige eller pratsomme, hvilket er bare hyggelig. Andre, derimot, er konsekvent negative og i noen få tilfeller direkte ufine. I de verste kulene kan man av og til snakke om borett-slaget snarere enn boretts-laget.

– I Glimmervegen borettslag er det heldigvis ikke mye av dette og det meste foregår i en god tone, både mellom naboer og mellom andelseiere og styre.

■ Bør styrene i borettslag bestå av profesjonelle eller av beboere?

– Flere og flere borettslag benytter seg av eksterne styreledere som meg (jeg kvier meg litt for å bruke begrepet «profesjonelle»). Fordelen med det er at en som har dette som hovedgeskjeft kan dra med seg erfaringer fra andre boligselskaper pluss at hun/han arbeider med dette hyppigere og kan få mer rutine i styrearbeidet. Videre er det nok enklere for en ekstern styreleder å håndtere konflikter mellom andelseiere da hun/han slipper å ta stilling til uenigheter mellom egne naboer.

– Når det er sagt ville et boligstyre bestående av bare eksterne styremedlemmer vært ytterst uheldig. Det er helt avgjørende at det i styret finnes medlemmer som bor der og kjenner bygningsmasse, historikk og de vanligste problemstillingene som har vært i laget. Mennesker som har sittet lenge i styret og/eller bodd lenge i borettslaget er ofte gode historiebøker der protokollene ikke er utfyllende nok. Og om man finner en styreleder som bor i laget og evner/vil påta seg dette vervet kan det absolutt fungere for boligselskapet.

– I sum mener jeg at et internt styre eller en blanding av interne/eksterne begge kan være gode løsninger avhengig av hvilken situasjon laget befinner seg i.

■ Hva er dere i borettslaget ditt mest opptatt av akkurat nå?

– Vår generalforsamling har sagt ja til en renovering av fasader, dører og vinduer pluss litt til i store deler av borettslaget. Vi er i startfasen akkurat nå og hele styret med BONORD som prosjektleder er svært opptatt at prosjektet skal forløpe som planlagt og at vi skal få gode resultater som kommer andelseierne til gode.

– Videre er vi generelt opptatt av å bli bedre og mer presise på både saksbehandling og forbedre kommunikasjonen med andelseierne.

– Til sist er jeg veldig spent på om det blir mulig å møtes og avholde årets generalforsamling som normalt, eller om smittevernrestriksjonene vil være til hinder for denne. Dette vet vi per i dag ikke noe om, og spådommer er som kjent vanskelige – særlig når de gjelder fremtiden.

– Og fremtiden er ikke som den engang var.

Annonse