Annonse

BONORD mener

Fokus på bærekraft

Det er med stor ydmykhet jeg tar pennen fatt, og skriver min første lederartikkel i BOLYST.

Tekst: BONORD

Del denne saken:

 

Tiden fra jeg startet i juni og frem til i dag, har jeg i stor grad brukt til å få oversikt og kjennskap om alt som Boligbyggelaget Nord utfører av oppgaver hver eneste dag for våre medlemmer og eiere i Hammerfest, Tromsø og Harstad. Denne reisen har gjort meg utrolig stolt over å få ta del i dette arbeidet, og jeg gleder meg stort til fortsettelsen.

Før jeg kommer inn på mine tanker om BONORD fremover ønsker jeg å rette en stor takk til det arbeidet og grunnlaget som Svein Dalsbø har etterlatt seg. Det er en meget kompetent organisasjon, men også en økonomisk solid organisasjon, med en betydelig egenkapital som vi nå skal sette i videre arbeid til det beste for våre medlemmer og eiere. Sammen håper jeg at vi kan leve opp til vår visjon og at «Vi skal bygge Nord-Norge». Dette innebærer at vi skal bygge mer, smartere, bedre og i hele vårt forretningsområde.

Jeg har noen tanker om BONORD, hvor ferden går videre og hva vi skal være i fremtiden. Sentralt i dette er det at vi skal øke takten knyttet til boligbygging, innovasjon og økt fokus på hva vi skal levere av kvalitet og innhold til dere. Vi skal være en foretrukket boligutvikler, som setter miljø og bomiljøhensyn sentralt i hele vår tenkning knyttet til det vi bygger og det vi gjør, fra planlegging til ferdig leveranse. Bærekraft skal være det bærende elementet. Dette skal vi gjøre gjennom å utfordre det tradisjonelle og ha stor fokus på innovasjon, både når det gjelder boligmodeller, men også teknologi som gir bedre boliger og betydelige miljøgevinster. Både teknologi som finnes i dag, men ikke minst mye av det spennende som vi ser komme fremover vil bidra til dette. I tillegg er det viktig at vi bygger for å dekke alle våre medlemmers behov. Her vil dette med bomiljø stå sterkt. Vi må i større grad enn i dag tilrettelegge for bomiljø som ivaretar hele livssyklusen som vi selv har uttalt er fra «vugge til grav».  Dette skal vi ha helt fremme i pannebrasken og skape noe vi er stolt av både i dag og i fremtiden! Vi er en samfunnsaktør som har mulighet til å ta en større rolle enn i dag, og den skal vi gripe! Det skal være en trygghet å kjøpe bolig hos BONORD, og man skal ha store forventninger til oss som boligaktør!

BONORD gjennomfører denne høsten en stor strategiprosess med hele vår organisasjon for perioden 2020-2025. Jeg har stor tro på at denne vil munne ut i spennende planer for hvordan nå våre nye og hårete mål!

Tusen takk for at jeg får være med på laget deres. Sammen skal vi skape noe vi alle kan være stolte av!

«Vi skal være en foretrukket boligutvikler, som setter miljø og bomiljøhensyn sentralt i hele vår tenkning knyttet til det vi bygger og det vi gjør, fra planlegging til ferdig leveranse»

Del denne saken:

sex videos
redhead stepteen throated and fed with cum. https://www.xxnx.sex
website blonde teen in pov casting.