Fag og forvaltning

Hvordan forebygge smitte i fellesarealer?

Her kommer noen råd om hva som kan gjøres for å forebygge smitte i fellesområder. Som styre bør dere vurdere om det renholdet dere har er tilstrekkelig, eller om det bør iverksettes ekstra tiltak for å forebygge spredning av smitte.

Fag og forvaltning

Lager bærekraftstandard for eksisterende bebyggelse

70 prosent av alle kvadratmeter med bygg i Norge er boliger. Nå jobber NBBL sammen med boligselskaper, styremedlemmer, medlemmer og eksperter på feltet med å utarbeide en bærekraftstandard for eksisterende bebyggelse. En standard som vil ta hensyn til både klima, bomiljø og økonomi.

Fag og forvaltning

Ny eiendomssjef i BONORD

BONORD har ansatt Ole Vidar Furnes som eiendomssjef for boligbyggelaget.

Fag og forvaltning

Ny direktør i NBBL

Bård Folke Fredriksen (52), som er ny direktør i NBBL skulle etter planen ha gjestet BONORD i april, men reisen er utsatt på grunn av tiltakene knyttet til cororna-smitten.

Fag og forvaltning

Delingsøkonomi og Airbnb

Som aldri før er delingsøkonomi i vinden for tiden.

Fag og forvaltning

HMS-kommentaren

Komfyrvakt og vannstoppere er viktige HMS-tiltak i boligselskap.