Annonse

Fag og forvaltning

Få hjelp til totalforsikring og støtte når skaden oppstår

BONORD har forsikringsrådgivere som kan bistå boligselskap med å innhente tilbud på totalforsikring. Og hvis skade oppstår, er en egen dedikert skadebehandler hos boligbyggelaget klar til å bistå boligselskapet.

Tekst: Bjørg Owren/ifi.no

Mest utsatt for vannskader er kjøkkenet og andre rom med vann uten membran og sluk i gulvet.

 Mest utsatt for vannskader er kjøkkenet og andre rom med vann uten membran og sluk i gulvet.

Del denne saken:

Totalforsikring er boligbyggelagenes egen forsikring, og gjennom denne forsikringen dekkes det meste av borettslagets eller sameiets forsikrings behov.

– Vår viktigste oppgave når en skade oppstår eller avdekkes er å agere raskt for å unngå ytterligere skader, kartlegge omfang, og skape trygghet for boligselskapet om at skaden vil bli utbedret på best mulig måte. Vår skadebehandler bistår boligselskapet gjennom hele prosessen, som er det som skiller forsikringen fra andre bygningsforsikringer. Dette gir trygghet og letter arbeidsbyrden for styrene i boligselskapene, forteller Øystein Stakkevold i BONORD.

Tiltak og rekkefølge har betydning

Hva som skal gjøres og i hvilken rekkefølge det blir gjort kan ha stor betydning for både skadeomfang og økonomi. Er dette en skade som forsikringen dekker? Er det boligselskapets eller andelseiers ansvar? Å lede en slik prosess krever erfaring og kompetanse på flere felt. BONORD er boligselskapets representant overfor både forsikringsselskap og håndverkere, og sørger for nødvendige tiltak, reparasjoner og utbedringer.

De fleste skadeutbetalinger skyldes vann-skader.

Det er langt større sannsynlighet for å få en vannskade enn et innbrudd. Konsekvensene kan også bli mye større. I en bolig er det mange risikopunkter som bør sjekkes. Rør, koblinger, kraner og sluk må kontrolleres på jakt etter l ekkasjer og feil. Varmtvannsbereder, vaske-maskin og ikke minst oppvaskmaskin er i stadig bruk, og slitasje pluss produktets alder øker risikoen for vannskade.

– Vår erfaring viser at mange skader unngås dersom vannsjekk gjennomføres i bolig selskapet. For boligselskapet er dette i tillegg gunstig, da man vil kunne få en premierabatt som følge av tiltaket. I tillegg finnes det forebyggende midler som det kan søkes om via BONORD for å gjennomføre tiltaket, forteller Stakkevold.

Jevnlig skal borettslaget sjekke el-anlegg. I et  borettslag med slike rutiner på plass, er det også  mulig å få rabatt på totalforsikring av borettslaget. Slik kan det se ut etter en brann som ble slukket raskt.

 Jevnlig skal borettslaget sjekke el-anlegg. I et borettslag med slike rutiner på plass, er det også mulig å få rabatt på totalforsikring av borettslaget. Slik kan det se ut etter en brann som ble slukket raskt.

Husk el-sjekken

Rundt halvparten av alle boligbranner skyldes feil i el-anlegget eller uaktsom bruk av elektriske apparater, ifølge Norsk Brannvernforening.

– El-relatert brann er noe folk flest er redd for. Med el-sjekken skal beboerne i bolig-selskapet føle seg trygge på at det har vært faglig kontroll på el-anlegget i egen bolig, at den samme kontrollen er utført i alle andeler i bolig selskapet, og at avvik er utbedret etter kontrollen. Dette er også en ordning som vil kunne løse ut rabatt knyttet til Totalforsikringen. Boligselskaper som er interesserte å høre mer om ordningene kan kontakte meg eller BONORD for uforpliktende å høre mer om hvilke muligheter som finnes og om Totalforsikringen, oppfordrer Stakkevold.

Del denne saken:

sex videos
redhead stepteen throated and fed with cum. https://www.xxnx.sex
website blonde teen in pov casting.