■ Hva har du i kaffekoppen?

‒ Det varierer med dag og tid. Om morgenen går det i pulverkaffe, men da kun Nescafé brasero. Resten av dagen er det vanlig traktekaffe, og om søndager er det presskannekaffe!

■ Hva ser du ut vinduet ditt akkurat nå?

‒ Ut stuevinduet mitt her på Knausen ser jeg ut over Tromsøysundet. Herfra kan jeg se at det ligger snø – selv i juni måned! Jeg opplever at jeg blir både rolig og ofte kreativ når jeg kan se ut på livet som sklir gjennom sundet. Også så ser jeg alltid etter hurtigruta.

■ Hvordan starter hverdagen normalt for deg? Er det rutiner du ikke klarer deg uten?

‒ Om morgenen er jeg nødt å ha på musikk med masse energi mens jeg steller meg på badet. Når jeg så tar bussen til kontoret hører jeg enten på podcast eller på radio for å få med meg nyheter, mens jeg leser nettaviser eller mail på telefonen.

■ Hva er godt naboskap?

‒ Godt naboskap for meg er å oppleve nabolaget som en slags utvidet familie. At folk ser andre og tør å spørre hvordan det står til. Jeg kjøpte meg en TV for en stund siden, og sto og balte litt med den for å få den inn i huset. En nabo på joggetur kom forbi og sa bare «Jeg tar i et tak!», uten at jeg trengte spørre. Dette er verdier i et nabolag vi burde anerkjenne enda mer!

■ Hva setter du mest pris på ved nabolaget ditt?

‒ Jeg opplever at folk her på Knausen lever i en slags «Gro Harlem Brundtland»-ånd. At naboene bryr seg om hverandre på en god måte. Jeg fikk personlig føle på det da jeg var alvorlig syk for et par år siden og lå lenge på sykehus. Likevel ble inngangen måket for snø, og posten tatt inn. Vi kjenner til hverandre og hverandres unger, snakker med hverandre og hjelper hverandre.  Det er et fellesskap med rikdom.

■ Hva ville du reklamert med for å rekruttere en ung familie inn i borettslaget ditt?

‒ At det er trygt her, stille og rolig. At du får mye leilighet og mye naboskap for pengene. Det jeg kan garantere er at det du gir inn i dette fellesskapet ‒ det får du igjen. Du velger selv hvor aktiv du vil være og hvor mye kontakt du vil ha, men gir du så får du. Det er bare å ta kontakt og si hei. Det er min erfaring.

■ Hva er det mest positive ved å være medlem av styret i et borettslag?

‒ At jeg får muligheten til å engasjere meg i mitt og mine barns nærområde. Jeg får lov å gjøre noe med problemer, istedenfor å bare ergre meg over dem. I tillegg blir jeg kjent med veldig mange flotte styremedlemmer og varamedlemmer, og får en beboerkontakt som gjør at jeg etter hvert kjenner et stort antall mennesker. Jeg får bruke min omsorg for folk, får lov til å bety noe for flere og får være av verdi for borettslaget. For eksempel: Nå i korona-stengingen valgte vi i styret å ringe rundt til beboerne her for å sjekke om de hadde det bra, om de var i risikosonen, om de trengte hjelp osv.

■ …og hva er det mest negative ved å være styremedlem?

‒ At ingen spør meg om hvorfor jeg er styreleder, men isteden tillegger meg andre motiver enn det jeg har. Autoritetsforakt er det mange som har, og det kan gi seg utslag i hissige telefoner, ufine tekstmeldinger eller personangrep i sosiale medier. Jeg har også opplevd at det ringer uanmeldt på døra og at kjeftamentet har startet allerede før jeg har rukket å åpne den. Noen virker å ikke forstå at dette ikke er vår fulltidsjobb, men et verv som vi må bruke frikvelder, helger og netter på. Styrehonoraret er en kompensasjon for å stå som juridisk ansvarlig for 193 andeler om noe skulle skje. Det er en god del arbeid som følger med slike verv. Det blir derfor ikke enklere verken å være styremedlem eller rekruttere nye i styret, hvis man stadig skal bli gjenstand for personangrep.

■ Bør styrene i borettslag bestå av profesjonelle eller av beboere?

‒ I aller høyeste grad bør det bestå av folk som trør rundt i sitt borettslag hver dag, som for eksempel møter på han som nettopp har hengt opp en ny fuglekasse og vil vise den fram. Som kjenner hvor skoen trykker. Men vi trenger å løfte respekten for den jobben som styrene gjør, slik at flere tør å melde seg til tjeneste.

■ Hva er dere i borettslaget ditt mest opptatt av akkurat nå?

‒ Miljø- og moderniseringstiltak, i vid forstand. Det handler om alt fra ny ytterkledning, til elbil-ladere og tiltak for bomiljøet.