Med bokstavene «HM» svært synlig i fronten ut mot havet, troner Hauans materialhandel. Denne virksomheten ble etablert helt tilbake til 1885, og den var blant de største i hele Finnmark innenfor sin bransje. Hauans forhandlet Systemhus og i perioder samarbeidet Hauans også med Bjørn Bygg, og i tillegg til trevarer var Hauans også bilforhandler – av bilmerket Ford.

Hauans materialhandel eksisterte helt frem til 2000-tallet, og ble revet i 2003, kort tid etter at Findus ble skrotet. Den gamle industrien som preget havnefronten, er dermed i dag erstattet av moderne virksomhet – som kultur og administrasjon.

Les «I alle dager» (46) her

Les «I alle dager» (44) her

Les «I alle dager» (42) her

Annonse