Bildet viser gravkapellet i Hammerfest, som er byens eldste byggverk, fordi det var det eneste som sto igjen etter at tyskerne brente ned Finnmark og Nord-Troms under sin tilbaketrekning ved avslutningen av andre verdenskrig. Det finnes flere forklaringer på hvorfor gravkapellet ble stående igjen. Noen mener dette var et resultat av ordrenekt, av et lavere befal som var særlig religiøs. Andre insisterer på at grunnen til at kapellet fikk stå, var at tyskerne også hadde begravd sine egne på denne kirkegården, og at de dermed ønsket å vise disse respekt.

I den nyere historien er det flere som finner grunn til å bemerke at kirkegården i Hammerfest ble full kort tid før kommunesammenslåingen med Sørøysund i 1992. Den nye kirkegården ble anlagt i Rypefjord, der også den kommunale søppelfyllinga ble anlagt. Og i Rypefjord mener man, i lokaliseringsstridighetenes gode ånd, at dette var det enste Rypefjord fikk igjen av kommunesammenslåingen: Likkister og mannskit.

Les «I alle dager» (42) her

Les «I alle dager» (40) her

Les «I alle dager» (38) her

Annonse