Bildet viser Skarveien borettslag i Harstad, som består av 28 treromsleiligheter i blokk som ble bygget i 1959. Dette er blant de første borettslagene som ble bygget av HA-BO etter at den første blokka ble gjort innflytningsklar i 1949, men da Skarveien ble bygget fantes det allerede to små borettslag på Eineberget fra før av: Eineberggata 4 og Eineberggata 8 – begge med fire leiligheter i flermannsboliger.

Skarveien var større og mer moderne, og som bildet viser besto borettslaget i tillegg til leiligheter også av en utleiedel til forretningsdrift. I dag er det nærliggende for de fleste å mene at dette var et tiltak for å knytte servicefunksjoner nært til borettslagets beboere, men enda viktigere var det å kunne skaffe borettslaget leieinntekter som kunne redusere borettslagets felleskostnader.

For sentrumsnære borettslag var dette attraktive lokaler for næringsdrivende, men i dag er dette blitt annerledes, ettersom vi har færre sentrumsbutikker i de fleste byene. Behovet for leieinntekter som kan bidra til reduserte felleskostnader har likevel ikke blitt noe mindre, så derfor har flere borettslag i løpet av de siste årene fått omgjort de tidligere næringslokalene til utleieboliger.

Les «I alle dager» (40) her

Les «I alle dager» (38) her

Les «I alle dager» (36) her

Annonse