Bildet viser Kanebogen borettslag, som ble reist med 30 fireromsleiligheter i 1965. Dette var nytt, og en tjuvstart på ei satsning som først skulle skyte fart 20 år senere. På 1950-tallet var sentrum av Harstad området hvor HA-BO satset på boligbygging, 1960-tallet flyttet satsningen seg til områder nord for sentrum, som Bergseng og Sama. På 1970-tallet ble det bygget sentrumsnært sør for sentrum, i områder som Gangsås, Seljestad og Stangnes, mens Kanebogen og Blåbærhaugen var 1980-tallets områder.

I historisk sammenheng skiller derfor Kanebogen borettslag seg ut som noe for seg selv – som en tjuvstart – i likhet med Kanebogkleiva borettslag, som ble bygget i 1968.

Les «I alle dager» (36) her

Les «I alle dager» (34) her

Les «I alle dager» (32) her

Annonse