Bildet viser Solberg borettslag i Harstad, som i 1968 ble bygget med 41 leiligheter på Bergseng. Bergseng var et satsningsområde for HA-BO på 1960-tallet, slik sentrum hadde vært det på 1950-tallet, og Solberg skilte seg ut på flere måter – både i forhold til denne epoken og fra de borettslagene HA-BO hadde bygget tidligere. Solberg er for det første det største av de ni borettslagene som ble bygget på Bergseng og Sama i perioden mellom 1961 og 1971. I tillegg kom type boliger som ble bygget. Tidligere var det vanlig å satse veldig rasjonelt og fortettet, og særlig med boligblokker og flermannsboliger. Solberg var luftigere, og med leiligheter i ulike størrelser.

Les «I alle dager» (32) her

Les «I alle dager» (30) her

Les «I alle dager» (27) her

Annonse