Bildet viser Stangnes borettslag, slik det fremsto etter at det var bygget i 1973, med 87 leiligheter fordelt på blokker og rekkehus.

Stangnes skiller seg ut fra veldig mange av borettslagene i Harstad ved å være forholdsvis stort, men som milepæl betraktet er det valg av utbyggingsområde som er interessant. Dette er etter 1960-tallets store utbygginger nord for Harstad sentrum, der særlig Bergseng var populært. På 1970-tallet flyttet bebyggelsen sørover, og Stangnes og Gangsås var attraktive områder.

Les «I alle dager» (30) her

Les «I alle dager» (27) her

Les «I alle dager» (26) her

Annonse