Bildet viser Borettslaget HTF Sykehus, som sto ferdig i 1954 – nedenfor sykehuset i Harstad. «HTF» står for Harstad og Troms fylkes sykehus, og besto av 20 leiligheter plassert i flermannsboliger. Det totale tallet over leiligheter inkluderte også hybler.

Dette var et enestående borettslag, fordi det ble bygget og driftet av HA-BO på oppdrag av sykehuset, og med deres ansatte som målgruppe. I seg selv var det absolutt ikke noe nytt at store bedrifter samarbeidet med HA-BO om å få reist boliger for ansatte. Dette skjedde helt fra starten av, der Harstad kommune kjøpte en betydelig mengde andeler, og dermed sikret at boligbyggelaget i det hele tatt så dagens lys i 1949. Flere andre bedrifter, ikke minst Nord-Norges Salgslag, samarbeidet med HA-BO, og overlot sine «brakkeboliger» til HA-BO, som rev, bygde nytt, moderniserte og tilbød de ansatte moderne og bekvemme boliger i nye borettslag. Da Grønnebakkan borettslag ble bygget i 1986, hadde sykehuset i Harstad og verkstedene på forhånd kjøpt en god del av leilighetene. I Tromsø bygde sykehuset selv en stor del leiligheter til sine ansatte, mens Universitetet var blant de store aktørene som kjøpte leiligheter i ulike borettslag. Bedriftsleiligheter var et ganske vanlig fenomen. Men et helt bedriftsborettslag, som det som ble ferdigstilt i 1954, var høyst uvanlig.

Les «I alle dager» (25) her

Les «I alle dager» (24) her

Les «I alle dager» (23) her

Annonse