Bildet viser Skolegata borettslag, på et tidspunkt på sent 1960-tall der det er lett å bli nostalgisk av de jomfruelige og ubebygde omgivelsene.

Skolegata borettslag ble ferdigstilt så tidlig som i 1957, med 101 leiligheter – 9 hybler inkludert. Dette borettslaget markerte et tidsskille for boligbygging i Nord-Norge, og ble bygget i tråd med trendene for den nye tid, 1960-tallet, med industrialisering og urbanisering som grunnleggende trender. Da skulle det bygges bynært, stort, tett og høyt. Høyblokka i Skolegata borettslag, «Punkthuset», representerte mer enn noe annet denne trenden, og med sine 10 etasjer rager den stadig som et landemerke i Harstad – og stadig er dette den høyeste boligblokka i hele BONORD. Elvestrand borettslag i Hammerfest, «Hesteskoblokka», som i 1965 ble bygget med 124 leiligheter, er større – men ikke høyere. Og «Høyblokka» på Håpet, som sto ferdig i 1973, nøyde seg med åtte etasjer.

«Punkthuset» i Skolegata borettslag i Harstad representerte begynnelsen på en trend som egentlig aldri kom skikkelig i gang.

Les «I alle dager» (21) her

Les «I alle dager» (20) her

Les «I alle dager» (19) her

Annonse