Medlem og partner

«I alle dager» (13)

Dagens tilbakeblikk viser en milepæl i Kroken.

Tekst: BONORD

Del denne saken:

 

Bildet er fra rundt 1974 og viser hvordan bydelen Kroken er i ferd med å bli komplett – og hvordan Tromsø fikk sin første drabantby, slik drabantbyer defineres: «Et bi-sentrum med tilleggende boligstrøk som er lagt i eller utenfor periferien av en større by. En drabantby skal ha god forbindelse med moderbyens sentrum, men bør også tilby lokale arbeidsmuligheter og ha dagligvarebutikker, servicebedrifter, skoler og andre fellesinstitusjoner».

Boligene i Kroken ble primært ferdigstilt i perioden mellom 1971 og 1977. Først ble området nord for Anton Borchs vei bygd ut; blokkene i Blåkollen borettslag øverst (1971-1972) og senere rekkehusene i Glimmerveien borettslag (1972-1973). Også sør for Anton Borchs vei ble blokkene øverst reist først, Granittveien borettslag (1972-1973) og Øvre Malmveien borettslag (1974-1975) – og deretter rekkehusene som stadig omtales som «stærkassene», Krokelva borettslag (1974-1975), Kvartsveien borettslag (1974-1975) og Gneisveien borettslag (1975-1976). De siste borettslagene som ble bygget var lag bestående av rekkehus, som Dalbakken (1977) i BA Løvoldsvei og Gabbroveien (1979-1980), som ble bygget nederst i den eldste delen av Kroken.

Totalt ble det reist over 1.100 leiligheter i denne drabantbyen, og både Kroken som bydel og byggingen av den har fått sine porsjoner med kritikk. Noe av det viktigste som er innvendt er at knapt noen servicefunksjoner var på plass da beboerne flyttet inn i de nye leilighetene. Samtidig undervurderes tidspresset byggingen skjedde under: Behovet for boliger var prekært i Tromsø på denne tiden. Byen tok i 1973 imot sine første studenter etter at universitetet var vedtatt etablert i 1968, og den nærmest eksplosive veksten i folketallet var i full gang. Da var det faktisk viktigere å få boligene på plass enn å få asfalt på veiene og grunnskolebyggene ferdigstilt.

Les «I alle dager» (12) her

Les «I alle dager» (11) her

Les «I alle dager» (10) her

Annonse

Del denne saken:

sex videos
redhead stepteen throated and fed with cum. https://www.xxnx.sex
website blonde teen in pov casting.