Dagens bilde er fra 1984, og viser Arild Boman som demonstrerer prøvesendinger av Nær-TV for unge venner på Knausen borettslag.

Etter at NRK-monopolet var blitt opphevet tidlig på 1980-tallet, eksploderte tilbudet av nærradioer over det meste av landet, og kort tid etterpå begynte de ivrigste også med lokale varianter av TV-mediet. Dette skulle vise seg å bli langt vanskeligere, i en tid der utstyret var kostbart og teknologien ikke like «bærbar» som i våre dager. De fleste har i dag dessuten glemt ett av de store hindringene for nærkringkasting; tillatelsene til å sende lokalt ble gitt mange år før de lokale aktørene fikk anledning til å sende reklame. Bingosendinger var den viktigste inntektskilden, og den viste seg å være begrenset.

Men for distribusjon av sendinger over kabel var borettslagene veldig interessante for de fleste aktørene, og beboerne Knausen borettslag var blant de aller første som kunne forlyste seg med utenlandske sendinger fra «SKY Channel» og «SUPER Channel» som på den tiden var de mest populære, før de kommersielle norske kanalene ble etablert.

Annonse