Annonse

Fag og forvaltning

Delingsøkonomi og Airbnb

Som aldri før er delingsøkonomi i vinden for tiden.

Tekst: BONORD

Del denne saken:

 

■■■ Dette relativt nye fenomenet delingsøkonomi gjør det enklere for folk å dele og få tilgang til ressurser som vi ellers ikke ville hatt. Kjente eksempler er Nabobil, Uber, Foodora, og ikke minst Airbnb. Sistnevnte plattform gjør det enkelt å drive hel eller delvis utleie av bolig, og kanskje enda enklere å leie.

■■■ Det finnes ingen klar definisjon på delingsøkonomibegrepet, og noen vil nok til og med være uenig i at akkurat dette begrepet er dekkende. En del andre begreper har blitt brukt, slik som blant annet plattformøkonomi og formidlingsøkonomi. Uansett hva du ønsker å kalle det vil fenomenet være preget av deling på digitale plattformer mellom privatpersoner uten et fordyrende mellomledd. Det vil derfor i mange tilfeller lønne seg økonomisk for begge parter.

■■■ Den som benytter seg av for eksempel Airbnb vil i mange tilfeller få lavere bokostnader enn ved innlosjering på hotell. Utleier vil på sin side få ekstrainntekter for å leie ut sin bolig. Men det er viktig å vite at det finnes regler som begrenser muligheten til slik type utleie dersom du bor i et borettslag eller i et sameie. Fra og med 1.1.2020 kommer det nye regler i borettslagsloven og eierseksjonsloven som regulerer muligheten for korttidsutleie.

Den klare hovedregelen i både borettslag og sameier, er at eieren skal bruke boligen selv. Noe utleie er likevel lov, men hovedformålet med bruken av boligen skal være til boligformål.

■■■ I borettslag er det per nå i utgangspunktet ikke anledning til å drive korttidsutleie, med noen få unntak. Etter nyttår inntas det en ny bestemmelse i borettslagsloven som gir deg som andelseier rett til å leie ut boligen din i inntil 30 dager per år uten å søke til styret om dette. Korttidsutleie utover disse 30 dager vil utgjøre mislighold av dine forpliktelser overfor borettslaget, og er dermed ikke tillatt.

■■■ For deg som bor i sameie vil du fra og med nyttår kunne leie ut boligen din i maksimalt 90 dager i året. Dette har ikke vært regulert tidligere. Bestemmelsen kan innskrenkes eller utvides til henholdsvis 60 eller 120 dager. Dersom det skal innskrenkes eller utvides må dette vedtektsfestes, og må derfor tas opp på årsmøtet.

■■■ Begrensningene vil ikke gjelde for utleie som overskrider 30 dager sammenhengende, da vil det ikke lengre kategoriseres som korttidsutleie. Videre vil den ikke gjelde ved utleie uten vederlag, slik at det fortsatt skal være mulig å leie ut til for eksempel venner og familie. Det er fremdeles anledning til korttidsutleie av deler av boligen, f.eks. et soverom. Dette kan man gjøre så mye man ønsker. Begrunnelsen for disse unntakene er at det legges til grunn at typiske problemer som oppstår i forbindelse med korttidsutleie slik som bråk og støy, sannsynligvis vil være mindre problematisk i slike tilfeller.

Dersom deres borettslag eller sameie har behov for bistand i forbindelse med bruksoverlating eller korttidsutleie, kan dere gjerne ta kontakt med meg for en prat.

 Fagkommentar jus: Artikkelforfatter Amanda Skogsøy, jurist i BONORD.

«Fra og med 1.1.2020 kommer det nye regler i borettslagsloven og eierseksjonsloven som regulerer muligheten for korttidsutleie»

Del denne saken:

sex videos
redhead stepteen throated and fed with cum. https://www.xxnx.sex
website blonde teen in pov casting.