Annonse

Aktuelt

Bygger 400 nye boliger i Hamna

I løpet av de neste årene vil BONORD bygge rundt 400 nye boliger i Hamna. Et av målene med utbyggingen er å gjøre det enklere for førstegangsetablerere å kjøpe bolig.

Tekst: Oddny J. Johnsen

Del denne saken:

 Her skal BONORD bygge drøyt 400 boliger, og sørge for at mange av dem kan kjøpes av førstegangsetablerere. Her er eiendomssjef Ole Vidar Furnes og administrerende direktør Kurt Figenschau på befaring på sin nye eiendom i Hamna. (Foto: RUNE STOLTZ BERTINUSSEN).

‒ Vi har mange ideer vi ser på for å bidra aktivt, slik at kjøpere som ikke har tilstrekkelig med egenkapital skal ha muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet, sier Kurt Figenschau, administrerende direktør i BONORD. Han har tidligere vært banksjef for Danske Bank i Tromsø, og mener det er oppsiktsvekkende hvor lite bankene gjør i dag for å avhjelpe en situasjon som er i ferd med å utvikle seg til et samfunnsproblem. Han vet av førstegangsetablerere som selv om de tilfredsstiller bankenes krav til egenkapital, likevel må stille med kausjonist før de får låne penger til bolig.

Dramatisk utvikling

BONORD har gjennom NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforbund) analysert 17.500 faktiske boligsalg som ble gjennomført i Tromsø i perioden 2003-2019, og denne undersøkelsen viser en dramatisk utvikling.

I 2010 var 23,6 prosent av de omsatte boligene tilgjengelig for de som kjøpte bolig for første gang.

I 2019 var det bare 6,7 prosent av boligene i Tromsø som var mulig å kjøpe for en førstegangsetablerer.

 Ideskisse til områdene der det planlegges boliger i Sandnes.

‒ Mange ender opp med å leie bolig til større summer enn de ville blitt avkrevd for å betjene relativt store boliglån, men det teller ikke hos bankene. Kun de som har en gullbillett i form av foreldre eller andre som kan stille sikkerhet for lånet, kommer seg inn på boligmarkedet, konstaterer Figenschau.

Flere konkrete ideer ligger på BONORDs bord når de nå skal utvikle feltet i Hamna. Alt fra å legge inn hybler og dermed utleiemulighet i mindre leiligheter, til en modell hvor BONORD kan bidra med å stille med noe av sikkerheten for kjøper. Denne må godkjennes av Forbrukerrådet først, men er et av bevisene for hvor målrettet BONORD jobber med innovasjon på dette området. I tett samarbeid med NBBL. De ønsker å finne løsninger på en boligkrise som er voksende. Selv høyt utdannede med en halv million i årlig inntekt, kommer seg ikke inn på boligmarkedet uten hjelp.

‒ Jeg har sagt det helt siden jeg tiltrådte at BONORD er en annerledes utbygger som skal ta samfunnsansvar. Det er viktig at vi ikke skremmer unge etablerere bort fra Tromsø, fordi vi gjør det umulig for dem å komme inn på boligmarkedet, sier Figenschau.

Annonse

100 millioner for 120 mål

BONORDs nye eiendomssjef Ole Vidar Furnes, er ansvarlig for å utrede prosjektet i Hamna. Han får med seg arkitekt Niels Qvortrup som er nyansatt i BONORD for å bidra med sin kreativitet og kompetanse når nye muligheter dukker opp på tegnebrettet.

Men først litt fakta om det nye boligfeltet:

BONORD har kjøpt området av en gruppe eiere, hvor Benedicte Berg Schilbred er en av de største. Området heter Sandnes. Tomta er på 120 mål, det vil si 12.000 kvadratmeter, og kommunen har i utgangspunktet regulert for bygging av 393 boliger her.

Kjøpesummen for tomta er på 100 millioner kroner.

«Jeg har sagt det helt siden jeg tiltrådte at BONORD er en annerledes utbygger som skal ta samfunnsansvar.»

Kurt Figenschau, BONORD-direktør

Eiendommen er regulert for blokkbebyggelse i inntil fem etasjer.

Boenhetene som bygges skal ifølge nåværende reguleringsplan alle være på 117 kvadratmeter. Derfor har BONORD bedt kommunen om en detaljregulering. De ønsker å lage leiligheter i mange ulike størrelser.

‒ Boliger på 117 kvadrat er det få som har råd til å kjøpe i Tromsø i dag. Slike leiligheter kommer under ingen omstendighet på et prisnivå som gjør dem tilgjengelig for unge etablerere, kommenterer Figenschau.

Mange avklaringer

En rekke avklaringer skal på plass angående både boligtyper og målgrupper, i tillegg til boform. BONORD har lenge orientert seg rundt hva neste generasjon boligkjøpere ønsker å ha med inn i et borettslag. Ting som deling av elbiler og elsykler, felles vaskerom, løsninger for grovkjøkken, verktøysboder eller selskapslokaler er på idélistene.

 Hamna som bydel kan by på både utsikt og gode solforhold, og eiendomssjef Ole Vidar Furnes mener hensikten er at alle de nye boligene skal kunne nyte begge deler.

‒ I tillegg er Hamna et sted hvor du har den beste utsikten i den ene retningen og sola i den andre. Vi ser derfor på å bygge slik at flest mulig leiligheter kan få begge deler, sier Furnes.

Utearealene er også spennende, og her skal de også gjøre vurderinger på hvile typer anlegg de skal satse på. Kjøkkenhager, såkalt urban gardening, er i vinden, i tillegg må utearealene ha en design som tar av for støy, vær og vind. Feltet ligger i gul støysone på grunn av nærheten til flyplassen, derfor vil utbygger også vurdere innglassede balkongløsninger.

Salgsstart i 2021

‒ Boligfeltet blir liggende på baksiden av Solneset skole og får ingen bebyggelse bak. Lysløypa blir nærmeste nabo på baksiden. Vi ser for oss at turstier oppgraderes og at det blir enda enklere å krysse øya for å gå eller sykle til universitetsområdet i Breivika, forklarer Furnes. BONORD er opptatt av å ivareta eksisterende bebyggelse på en god måte når de nå bygger ut dette arealet som i dag bare er skog. I tomta som boligbyggelaget har kjøpt, er det også satt av plass til utvidelse av Solneset skole.

Den øverste blokka skal ligge 110 meter over havet og vil trolig få utsikt over store deler av Tromsøya. Det er enda ikke tatt stilling til hvordan feltet skal bygges ut, om det blir modulbygg eller plassbygg.

«Vi ser for oss at turstier oppgraderes og at det blir enda enklere å krysse øya for å gå eller sykle til universitetsområdet i Breivika.»

Ole Vidar Furnes, eiendomssjef i BONORD.

‒ Noe av det vi må ta hensyn til er hvor lenge vi ønsker at området skal være en byggeplass. Det tar fort seks-sju år før hele feltet er ferdig utbygd, sier Furnes som mener salgsstart i løpet av våren 2021 er realistisk å få til.

‒ Vi vil trolig legge området ut for salg, felt for felt, over et visst antall år. Akkurat nå er det de store spørsmålene som avklares, så vil vi komme med flere detaljer etter hvert, sier Furnes. En viktig kontrakt er derimot allerede på plass. Samtlige enheter skal få fjernvarme fra energigjenvinningsanlegget Kvitebjørn Varme. I tillegg vurderes flere elementer som vil gi prosjektet et mindre klimaavtrykk både under utbygging og etterpå, for eksempel solceller og miljøvennlig materialbruk.

Del denne saken:

sex videos
redhead stepteen throated and fed with cum. https://www.xxnx.sex
website blonde teen in pov casting.