Annonse

Aktuelt

BONORD samler bransjen for innovasjon

Bygge-, eiendoms og anleggsbransjen i Nord-Norge er herved invitert til samarbeid for å løse store felles utfordringer: som stort klimaavtrykk, lav produktivitetsvekst og et kraftig digitalt etterslep.

Tekst: Oddny J. Johnsen

Del denne saken:

 Ulike bedrifter i eller i tilknytning til bygg, anleggs og eiendomsbransjen i nord, deltok på lanseringen av Proptech Innovation Arctic.

Proptech Innovation Arctic heter samarbeids­arenaen som nå er etablert i Tromsø. Det er en avlegger av Proptech Innovation, innovasjonsklyngen som ble stiftet av 15 bedrifter i Bergen i 2018. I dag nærmer bergenserne seg 100 samarbeidende bedrifter og institusjoner, og har allerede produkter på vei mot det internasjonale markedet som følge av samarbeid og innovasjon.

Mer innovasjon – økt sysselsetting

– Gjennom Proptech Innovation har vi nå tre ganger så høy innovasjonsgrad i bedriftene våre som tidligere, og sysselsettingen i våre medlemsbedrifter er økt med ti prosent, forteller Stig Frode Opsvik, som er daglig leder av sammen­slutningen. Han er med på video fra Bergen og holder foredrag for et knippe fremoverlente foretak som deltar på frokostmøtet til BONORD i Tromsø. Sentralt i samarbeidet i Bergen har vært de to konkurrerende boligbyggelagene Vestbo og BOB.

– Nå har vi i BONORD tatt på oss oppdraget med å legge til rette og lage denne ­møteplassen, slik at virksomheter som driver med bygg og anlegg, eiendomsutvikling og forvaltning, og de som leverer tjenester og vil investere i utvikling av denne næringen, kan samarbeide. Dette gjør vi med motivasjon fra FNs bærekraftsmål hvor vi er spesielt begeistret for mål nummer 17: ­Samarbeide på tvers, sier administrerende direktør Kurt Figenschau.

Proptech Innovation
Proptech Innovation er en sammen­slutning av eiendoms- og boligselskaper, byutviklere, tech-selskap og forskning. De jobber sammen for å påvirke stedene vi bor og steder vi jobber med. Målet er å gjøre Norges største landbaserte industry smart og bærekraftig, og å eksportere ny teknologi til det internasjonale markedet.

 BONORD har tatt initiativ til å etablere Proptech Innovation Arctic i Tromsø, en samarbeidsarena for bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen som er en avlegger av Proptech Innovation som er blitt en stor suksess i Bergen. Her holder Jørgen Pedersen, administrerende direktør i Vestbo og en av stifterne av PI i Bergen sin innledning.

Tromsø og Stavanger

– Vi er ute etter å etablere noder av Proptech Innovation både i Tromsø og Stavanger, og kan til forskjell fra da vi startet i Bergen for tre år siden, hvor vi kun presenterte en idé om hva vi kunne få til, nå vise dere konkrete resultater, sier Opsvik og lar et knippe avisutklipp fylle skjermen, sammen med begeistrede statements fra deltakere i Bergen.

– Det at Proptech Innovation har fått ­konkurrenter i en by proppfull av selvsikre verdens­mestere til å samarbeide, er en bragd i seg selv, smiler regiondirektør Fredrik Giske-Nesslin for Eiendomsmegler 1 i Vest fra skjermen.

Alt handler om å utvikle teknologi og ­tjenester som kan bidra til radikale eller gradvise endringer for hele bransjen. Både i måten vi planlegger, designer, bygger, kjøper, leier, selger, ­administrerer og transformerer bolig- og næringseiendom på. Men for å få fortgang i dette arbeidet er det ikke tilstrekkelig at en og en bedrift gjør så godt de kan alene. Det er når de gode ideene kobles med hverandre at utviklingen virkelig skyter fart, ifølge Opsvik.

85 medlemmer deltar i Bergen nå, med Obos som nyeste medlem. Ved siden av selve bransje­aktørene innen bygg, anlegg og eiendoms­utvikling og forvaltning, så er her ulike teknologi- og leverandørselskaper, konsulentselskaper, pluss mange spesialiserte produktselskaper. Sammenslutningen har også med seg yngre selskaper og etablerere. Her er instrumentelle aktører på ­teknologiområdet: som ­inkubatorer, investor­miljøer, innovasjonsutvikling og startuplab, og sist men ikke minst har de med akademia med sine sterke miljø innen forskning og utvikling.

Smart og bærekraftig

– Vår visjon er å gjøre eiendomsbransjen smart og bærekraftig. Satsingsområder for å klare det er klyngeutvikling, datadrevet innovasjon og sirkulærøkonomi og nullutslipp, forklarer Opsvik.

Proptech skaper arenaer og møteplasser for aktørene. De utvikler kunnskapssamarbeid for eksempel ved å koble masterstudenter på prosjekter som bedrifter ønsker utviklet, driver innovasjonsarbeid og gjør krysskoblinger mellom aktører som har felles utfordringer. Et overordnet mål for arbeidet er internasjonalisering: at noe av teknologien som utvikles her kan bli til nye eksportnæringer.

Innenfor datadrevet innovasjon har Proptech Innovation samarbeid med et industrinært senter for anvendt kunstig intelligens – Norwegian ­Cognitive Center. Her er IBM teknologipartner og har nylig donert ni millioner kroner i gavemidler for å utvikle satsingen. Ved Service Innovation Center foregår datadrevet industriell tjeneste­innovasjon.

Det siste satsingsområdet er sirkulærøkonomi og nullutslipp. Her er aktørene i gang med å utvikle hele verdikjeden i byggebransjen for å få til mer ombruk. Etablering av en materialbank hvor det går an å få tak i brukte byggevarer er et av prosjektene som er i gang. Andre ser på løsninger som kan gi en utslippsfri byggeplass.

 Tanken om samarbeid for mer sirkulærøkonomi, nullutslipp og datadrevet innovasjon var tema som falt i god jord hos deltakerne på det aller første møtet til Proptech Innovation Arctic. Fra venstre Bent Åge Lind og Chris Hudson fra henholdsvis Remiks Husholdning og Remiks Næring, Kurt Figenschau fra BONORD, Irina Melkild fra innovasjons- og rådgivningsselskapet KUPA og Jørgen Pedersen, direktør i Vestbo og styremedlem i Proptech Innovation.

Inspirert

Flere av deltakerne på Proptech Innovation Arctics første møte, tok ordet for å dele sine erfaringer og planer om innovasjon. De etterlyste nettopp muligheten for økt samarbeid for å kunne teste ut eller komme tidligere inn i ­hverandres prosjekter. Flere var i gang med datadrevet innovasjon allerede, og hadde spreke ideer for ny utvikling.

– Vi ser at interessen for kunstig intelligens og datadrevet innovasjon er sterkt økende blant våre studenter. Hva med å la disse fordype seg i reelle problemstillinger fra bedrifter i sine oppgaver. Mulighetene er der, men da må vi snakke sammen, kommenterte Odin Foldvik Eikeland fra UiT – Norges Arktiske universitet.

– Nå er vi i gang! Vi tar kontakt med hver og en av dere for å finne måter å ta dette videre på, lovte BONORD ved viseadministrerende direktør Kim Nordli. Målet er at den nye samarbeids­arenaen i Tromsø skal ha konkrete prosjekter i gang innen et halvt år fra nå.

Annonse

Del denne saken:

sex videos
redhead stepteen throated and fed with cum. https://www.xxnx.sex
website blonde teen in pov casting.