Annonse

Aktuelt

BONORD med i Klimapartnerne

BONORD er blitt en av Klimapartnerne i Troms og Finnmark. Klimapartnerne er et regionalt nettverk bestående av fylkeskommunen, akademia og virksomheter innen privat og offentlig sektor som vil bidra til å redusere klimagassutslippene.

Tekst: Oddny J. Johnsen

Del denne saken:

 Her fra et av møtene i Klimapartnerne. BONORDs Kim Kr. Nordli ved det fremste bordet. (Foto: Line Bjørkli)

Målsettingen er kort og godt at flere går sammen om å finne lokale og regionale løsninger på problemstillinger knyttet til klima og miljø.

– BONORD er viktig i dette samarbeidet. De har høyt fokus på å være en samfunnsansvarlig aktør, og bidrar til utvikling ikke bare i «sine» byer, men i hele landsdelen. De er store selv, og har også et stort nettverk av leverandører som de kan stille krav til når det gjelder klima og miljø, sier Line Bjørkli, som er regionsleder for Klimapartnerne i Troms og Finnmark.

 Line Bjørkli er regionsleder for Klimapartnerne i Troms og Finnmark.

Hver for seg og samlet

– Vi har en målsetting om partnerne våre både hver for seg og samlet skal redusere klimagassutslippene. Hver av dem kan initiere grønne prosjekt som flere kan bidra inn i. Spesielt i bransjer med store klimagassutslipp er det viktig å gjøre grep. En av disse er byggebransjen, som jo BONORD er en del av. Bjørkli tror boligbyggelaget vil bidra til å utvikle fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser, grønnere byggemetoder og ikke minst mer miljøvennlige bygg.

«BONORD er viktig i dette samarbeidet. De har høyt fokus på å være en samfunnsansvarlig aktør.»

Regionleder Line Bjørkli

Alle bedrifter – uansett størrelse og bransje – er velkommen som klimapartner. Fylkeskommunen finansierer hoveddelen av prosjektet, ellers er egenandelen per år for partnerne som deltar 10.000 kroner i året hvis man har under 50 ansatte, og 20.000 årlig for de med flere enn 50.

– Det partnerne trenger aller mest er engasjement og vilje til å bidra. Det er ikke kun store aktører som bidrar til omstilling og det grønne skiftet. De fleste av oss må omstille seg om vi skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050, sier regionslederen.

Handling, ikke prat

Hver av partnerne forplikter seg til å jobbe målrettet med miljøledelse, og skaffe seg en eller annen form for miljøsertifisering. Hver partner må årlig levere klimaregnskap.

– Hvis du ikke har oversikt over egne klimagassutslipp, kan du heller ikke vite hvordan du skal redusere dette, påpeker Bjørkli. Men hun understreker at det ikke holder med miljøsertifisering og klimaregnskap. Klimapartnerne har også engasjement og ønsker å ta ansvar i det grønne skiftet. Det arrangeres jevnlige temamøter og samlinger der partnerne aktivt bidrar med kunnskap og kreativitet for å løse klimautfordringer.

Bjørkli trekker fram logistikk som et slikt felles prosjekt. For eksempel ser de på hvordan infrastrukturen for lading av el-kjøretøy kan bli bedre og tilfredsstille flere behov.

– Et annet eksempel der vi kunne tenkt smartere er å utnytte ledig kapasitet i transportsektoren. Om vi utnytter vogntogene bedre vil vi ikke bare redusere klimagassutslippet, vi får også ned antallet trailere langs veiene, forklarer Bjørkli.

Imponert

Klimapartnerne ble opprettet i Troms i 2017, og har totalt 25 partnere. Viseadministrerende direktør Kim Kr. Nordli i BONORD er svært positiv til arbeidet som Klimapartnerne gjør.

«Styrken i denne typen nettverk ligger blant annet i deling av kunnskap. »

Kim Nordli, COO i BONORD

– Vi er rett og slett litt imponert over en del av de prosjektene og mulighetene som dette nettverket utgjør. For oss som holder på å endre hele vår tenkning for å møte det grønne skiftet, er dette en flott arena både for å lære og sette en del ting ut i livet. Flere av medlemmene er i tillegg aktører som vi i dag har spennende utviklingsløp med. Styrken i denne typen nettverk ligger bl.a. i deling av kunnskap. Veldig ofte sitter det gode mennesker rundt omkring og tenker mange av de samme gode tankene. Da er det smartere å heller tenke dem sammen og dele kunnskapen. Vi kom inn i høst og ser med spenning på hva vi på denne og andre arenaer vi jobber med, kan skape av gode prosjekter og spennende innovasjon, forteller Nordli.

Del denne saken:

sex videos
redhead stepteen throated and fed with cum. https://www.xxnx.sex
website blonde teen in pov casting.