Salget av el-biler og hybrider i Norge har gått gjennom taket de siste to årene. I 2018 var mer enn hver fjerde nye personbil som ble solgt en nullutslippsbil, og tar vi med hybridene er salget av nye elbiler oppe i 40 prosent. I 2017 økte den norske personbil bestanden med mer enn 41 000 nullutslippsbiler, som gjør at Norge er i verdenstoppen i salg av nullutslippsbiler sett i forhold til det totale nybilsalget. 

Det er ingen grunn til tro at dette vil avta framover, selv om de fordelene som elektriske biler har avgiftsmessig, nok vil endre seg. Totalt sett er denne utviklingen svært velkommen, da dette vil bidra positivt til å løse en del av de miljøutfordringene vi står overfor. Imidlertid medfører det økte antallet el-biler noen praktiske utfordringer for eksisterende boligselskaper. Kjøpere av bruktboliger vil i økende grad etterspørre ladestasjoner når boliger omsettes.

Vi tror at det er en reell fare for at eksisterende bolig- selskaper vil bli vurdert som mindre attraktive, om man ikke legger til rette for dette. På sikt vil en slik utvikling kunne bli svært negativ, og det kan i verste fall utvikles et boligmarked med A og B-lag. Dette må vi i felleskap gjøre vårt ytterste for å unngå!

Mange unge velger borettslag som startbolig, da disse som brukt-leiligheter er rimeligere i pris enn nyboliger, er mer romslig i størrelse, og egner seg for egeninnsats slik at man får den boligen man ønsker seg og på samme tid øker egenkapitalen. Ungdommen er gjennomgående svært miljøbevisst, og for denne gruppen vil ofte bildeling eller elektrisk bil være det foretrukne alternativ. Dette innebærer at dette er en gruppe som særlig vil etterspørre ladeplasser.

BONORD har over noen tid sett at dette vil komme sterkere og sterkere, og vi har fokusert på lading og elbiler blant annet i tidligere lederartikler, samt i kveldskurs i BONORDskolen og på styrekonferansene.

Noen boligselskaper har vært tidlig ute og tatt utfordringen, og det er svært positivt at det er bygget kapasitet for lading av mer enn 1000 elbiler i tromsøområdet i det siste året. Dette til tross, så er det fortsatt en vei å gå før man er i mål med satsningen. Vi mener at mange flere lag er nødt å ta inn over seg at elbiler er noe som er kommet for å bli.

BONORD har anbefalt at boligselskapene tar ansvar og legger til rette for lading av elbiler. På den måten har man kontroll på infra-strukturen, noe som gir trygghet mot brann og sikrer nødvendig service på anlegget. Vi kan bistå styrene med å planlegge både infra-struktur og investering om ønskelig.

Det er ikke ofte vi sier Look to Oslo, men på ett område har Oslo kommune vært flinke. De har hatt en egen satsning og tilskuddsordning for byens beboere på miljøtiltak, i tillegg til ENOVA. Dette har blant annet vært på solfangere og solceller, og elbiler. Totalt bevilger Oslo kommune penger til 8000 nye ladestasjoner i borettslag i Oslo. Dette er en tredobling av tidligere støttenivå, og betyr at det pumpes inn 59 millioner ferske kroner inn i elbilsatsningen fra 2018. Til sammen skal de bruke 99 millioner kroner i neste økonomi-periode. Dette fortjener behørig applaus, og er etter vår vurdering helt rett tenkning. BONORD mener dette er et eksempel til etterfølgelse for kommunene Hammerfest, Tromsø og Harstad.

Vi har spilt dette inn til politikere i Tromsø, men et liknende fond har man ikke fattet interesse for i miljøbyen Tromsø.

Vi vil påpeke at det er ikke for sent å snu i denne saken, og BONORD er klar til å bistå dersom kommunene ønsker dette i forhold til våre 370 forvalta boligselskaper!