Annonse

Aktuelt

Bekmørkt for førstegangskjøperne

Boligmarkedet i Tromsø er enda tøffere for førstegangsetablererne enn hva som tidligere har vært kjent.

Tekst: Skjalg Andreassen

Del denne saken:

 Tromsø er vakrest på avstand! Nærkontakten med byens boligmarked er brutal for dem som ønsker å kjøpe sin første bolig. (Foto: RUNE STOLTZ BERTINUSSEN).

– Mange av oss som lever tett på boligmarkedet har hatt en klar opplevelse av at situasjonen er tøff for dem som skal kjøpe sin første bolig. Frem til nå har vi basert oss på skjønn, men nå har vi fått en dokumentasjon på situasjonen – og de tallene vi får presentert avslører at virkeligheten er verre enn noen av oss fryktet på forhånd. Situasjonen er alarmerende, sier BONORD-direktør Kurt Figenschau.

Slik er undersøkelsen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har på vegne av NBBL analysert mer enn 760.000 boligsalg i 45 ulike kommuner for perioden 2003-2020. Disse boligsalgene er sett i sammenheng med kjøpekraften for førstegangskjøperne – og dessuten også boliglånspraksisen i de ulike bankene.

Gjennom samarbeidet med NBBL har BONORD fått analysert situasjonen i Tromsø spesifikt, med 17.500 reelle boligsalg som grunnlag for undersøkelsen. Det er ikke bare prisene på boligene som er vurdert. Like viktig har det vært å kartlegge kjøpekraften til førstegangskjøperne – som inntekt, rentenivå, boliglånsregler, praksis for rentepåslag og avdragsfrihet – og øvrige kostnader som mat, klær, transport og fritid.

 – Utviklingen i Tromsø er ikke unik, men den går raskere i negativ retning enn i resten av landet, sier NBBL-direktør Bård Folke Fredriksen.

 Tallene som illustrerer utviklingen for Tromsø de siste ti årene.

– Problemene vi ser er ikke enestående for Tromsø, men Tromsø markerer seg ved at sitasjonen har utviklet seg svært fort og svært negativt for byen, sier NBBL-direktør Bård Folke Fredriksen.

Han klarer ikke å peke ut enkeltfaktorer som alene forklarer den markante utviklingen, men påpeker at andre sammenliknbare byer har markert seg med et sterkere lokalpolitisk fokus på boligpolitikk enn hva han har kunnet registrere i Tromsø.

Frykter konsekvensene

Undersøkelsen til NMBU er omfattende, men det er to tall som alene illustrerer utviklingen.

■ I 2010 hadde en enslig førstegangskjøper råd til å kjøpe 23,6 prosent av de boligene som var tilgjengelig på markedet.

■ I 2019 hadde den enslige førstegangskjøperen ikke råd til å vurdere mer enn 6,7 prosent av de tilgjengelige boligene.

– Utviklingen er så pass dramatisk at den krever en økt bevissthet på lokal boligpolitikk, mener BONORD-direktør Kurt Figenschau, som frykter konsekvensene dersom det ikke settes i verk tiltak for å snu utviklingen.

 – Når Tromsø taper attraktivitet blant førstegangskjøperne, vil dette fort vokse seg til et problem for hele lokalsamfunnet, påpeker BONORD-direktør Kurt Figenschau.

«"Førstegangskjøpere" er også unge voksne som har avsluttet et langt utdanningsløp og som ikke får mulighet til å etablere seg i Tromsø»

Kurt Figenschau

– Det er nærliggende å sette et likhetstegn mellom «førstegangskjøpere» og «ungdom», men det blir unyansert. «Førstegangskjøpere» er også unge voksne som har avsluttet et langt utdanningsløp og som ikke får mulighet til å etablere seg i Tromsø på grunn av boligmarkedet. Slik mister Tromsø attraktivitet og kompetanse, og dette er alvorlig for hele byen – og ikke bare de som leter etter plass å bo, påpeker han.

Del denne saken:

sex videos
redhead stepteen throated and fed with cum. https://www.xxnx.sex
website blonde teen in pov casting.