Aktuelt

Planlegger en «ny» region

Regionreformen har skapt engasjement i byer som Vadsø, Tromsø og Bodø. Samtidig har Harstad og Narvik mer i det stille styrket sin regionale tenkning.

Aktuelt

Leies ut av leiefella

Kjetil (30) er lærer. Maria (30) er sykepleier. Begge har faste og trygge jobber, og en samlet årsinntekt på 855.000 kroner, men dette er ikke nok til å kunne eie egen bolig.

Aktuelt

Nord-Norge kan ende som reiselivsvinner

Koronapandemien har lammet turistnæringen over hele verden. Direktør Trond Øverås i Nordnorsk reiseliv utelukker ikke at Nord-Norge til slutt kan ende som en global reiselivsvinner.

Aktuelt

Lanserer landemerket Larsneset

Innen slutten av året starter utbyggingen av det som vil bli et nytt landemerke i Harstad.

Aktuelt

Hemmeligheten til Harstad

Harstad har klart å holde et høyt aktivitetsnivå, til tross for at folketallet har stått tilnærmet i ro. Dette paradokset har én forklaring.

Aktuelt

Korona-krisen har ført til en bevisstgjøring

For et år siden raste debattene om hvor vidt Nord-Norge ønsket vekst i turismen. Etter korona-krisen er de fleste blitt bevisste på hvor viktig bransjen er for landsdelen.

Aktuelt

Trenger et år med dugnad for reiselivet

Du og jeg vil være helt avgjørende for hvorvidt det nordnorske reiselivet klarer å reise seg etter koronakrisen.

Aktuelt

Kompetansebygging viktigste medisin

For ett år siden hadde Nord-Norge mangel på arbeidskraft. Det hjelper lite på dagens utfordring, ifølge regiondirektør Grete Kristoffersen i Nav.

Aktuelt

Flere kan bli tvunget til å flytte for å finne jobb

Regiondirektør Grete Kristoffersen i Nav mener vi bør forberede oss på at arbeidsledigheten kan vare lenge – og at noen må flytte for å finne jobb.

Aktuelt

Nord-Norge hardere koronarammet enn tallene viser

Statistikkene forteller at Nord-Norge ikke har spesielt hardt koronarammet. Men tallene viser ikke hele sannheten, ifølge Nav-direktør Grete Kristoffersen.

Aktuelt

Beundrer utsikten fra Brovingen

Borettslaget Brovingen er etablert, og beboerne flyttet inn i nybygget i februar. Styreleder Marvin Christensens utsikt fra toppetasjen, setter en ekstra fin spiss på tilværelsen.

Aktuelt

Tenker stort, vidt og nytt

Akkurat nå har BONORD en rekke nye og spennende prosjekter på gang, både i Harstad, Tromsø og Hammerfest. Boligbyggelaget ønsker å tenke nytt og helt annerledes enn alle andre utbyggere, og vil ta mer samfunnsansvar når de utvikler fremtidens bomiljø.

Aktuelt

Støtter de nye BONORD-tankene

Bonords tanker om å prioritere bærekraft og tiltak for å motvirke utenforskap, får helhjertet støtte fra Husbankens regiondirektør Merete Berg.

Aktuelt

Ønsker et distribuert delesystem

BONORD tar nå initiativ til at det kan opprettes lokale utlånskontor i byer og bydeler hvor BONORD er representert, slik at det går an å dele på bruken av diverse sports- og fritidsutstyr for de som bor i borettslag og deres naboer.

Aktuelt

BONORD med i Klimapartnerne

BONORD er blitt en av Klimapartnerne i Troms og Finnmark. Klimapartnerne er et regionalt nettverk bestående av fylkeskommunen, akademia og virksomheter innen privat og offentlig sektor som vil bidra til å redusere klimagassutslippene.

Aktuelt

BONORD lanserer egen bomiljøpris

BONORD har satt av 200.000 kroner som de årlig vil legge inn i ett eller flere gode prosjekt som bidrar til å heve kvaliteten på et bomiljø.

Les mer